khu den tho trang nguyen 1

Trạng nguyên Vũ Công Duệ

Khi còn nhỏ, Vũ Công Duệ (1468-1522) có tên là Vũ Nghĩa Chi, người làng Trình Xá, xã Sơn Vi, trấn Sơn Tây (nay thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).