Quá trình xây dựng và chiến công của Phòng tuyến sông Như Nguyệt

Quá trình xây dựng và chiến công của Phòng tuyến sông Như Nguyệt

Tháng 3 năm 1076, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, hẹn với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn Đại Việt, nhưng quân Chiêm Thành và Chân Lạp không đến

Chiến dịch Plâyme -IA Đrăng 19.10 - 26.11.1965

Chiến dịch Plâyme -IA Đrăng 19.10 - 26.11.1965

Chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang Mặt trận Tây Nguyên ở khu vực Đức Cơ - Bàu Cạn - Plây Me (tỉnh Gia Lai), nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, củng cố và mở rộng vùng giải phóng, xây dựng lòng tin đánh Mỹ và thắng Mỹ trên chiến trường.

chiendichdienbienphu

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch trong Chiến cục Đông Xuân 1953 - 54, tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Do các Đại đoàn bộ binh 308, 312, 316, 304 (thiếu một trung đoàn) và Đại đoàn công binh - pháo binh 351 bộ đội Việt Nam tiến hành; đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

CHIẾN DỊCH

Chiến dịch Cái Đe

Chiến dịch đổ bộ của Đồng minh lên miền nam nước Pháp nhằm phối hợp với cuộc đổ bộ của Đồng minh lên tây bắc để giải phóng nước Pháp khỏi ách chiếm đóng của Đức trong Chiến tranh thế giới II [sau được gọi bằng tên mật "Kị binh Đragun" (“Dragoon - Operationde”)]

Chiến dịch Bình Tân (5.12.1948 - 31.1.1949)

Chiến dịch Bình Tân (5.12.1948 - 31.1.1949)

gọi tắt chiến dịch chiến lược tiến công giải phóng Bắc Bình (Beiping) và Thiên Tân (Tianjin) trong chiến tranh giải phóng Trung Quốc (1946 - 49) của 1 triệu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Chiến dịch Bình Giã

Chiến dịch Bình Giã

TTCN - Sau Đồng khởi ở Nam bộ (1960), Trung ương có nghị quyết đẩy mạnh mũi đấu tranh vũ trang ở miền Nam. Ở Nam bộ, cuối năm 1960 đầu 1961, các tỉnh đã có lực lượng vũ trang từ xã, huyện và tỉnh, có đại đội quân số có khi lên đến 200-300 người (Long An).