tượng đài chiến thắng sông lô

Chí Đám xưa và nay

Cách đây 69 năm, tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn lên chiến khu Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta................

Anh hùng Nguyễn Tiến Tuẩn

Anh hùng Nguyễn Tiến Tuẩn

Anh hùng LLVTND Nguyễn Tiến Tuẩn quê ở xã Cẩm Dương - Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh. Anh sinh ănm 1942, là thượng sĩ, tổ truởng tổ cảnh sát trật tự giao thông Đồng Lộc thuộc Ty Công an Hà Tĩnh làm nhiệm vụ giữ trật tự giao thông ở bến phà Cầu Phủ và Ngã ba Đồng Lộc.

Tiểu đoàn pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh

Tiểu đoàn pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh

Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh được thành lập ngày 14-4-1965 trên cơ sở đại đội 27( đại đội Bình Hà) và một số học viên Trường Sĩ quan phòng không.

Anh hùng Nguyễn Tri Ân

Anh hùng Nguyễn Tri Ân

Anh hùng Nguyễn Tri Ân sinh năm 1945 tại xã Sơn Lộc – Can Lộc. Anh là công nhân phá bom thuộc tổng đội TNXP Ty giao thông Hà Tĩnh.

"Vua" phá bom Vương Đình Nhỏ

"Vua" phá bom Vương Đình Nhỏ

Anh Vương Đình Nhỏ sinh ngày 10-2-1925 tại xã Kỳ Thịnh - Kỳ Anh trong môt gia đình bần cố nông. Năm 1948, anh vào bộ đội, thuộc quân số đại đội 25 đóng tại Kỳ Anh.

Vài nét về Trung Đoàn 210

Vài nét về Trung Đoàn 210

Trung đoàn 210 là trung đoàn pháo cao xạ được thành lập ngày 25-9-1959 để bảo vệ khu gang thép Thái Nguyên. Các chiến sĩ của Trung đoàn đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 999 và 1000 trên miền Bắc.

Lê Thị Hồng Gấm

Lê Thị Hồng Gấm

Lê Thị Hồng Gấm