THƯ CỦA CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

Thư của Chủ Tịch Tôn Đức Thắng

Gửi các đồng chí thương binh,bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội
nhân lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta

Hịch Tướng Sĩ - Bản diễn Song thất lục bát

Hịch Tướng Sĩ - Bản diễn Song thất lục bát

Trong thời quân Nguyên sang xâm chiếm nước ta, sau hội nghị quân sự ở Vạn Kiếp để bàn định kế chống giặc Nguyên, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết "hịch" cho phổ biến trong dân chúng để hiệu triệu các tướng sĩ và nhân dân hãy cương quyết chống xâm lăng

Bình Ngô Đại Cáo

Bình Ngô Đại Cáo

Bình Ngô đại cáo là bài cáo của Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt.

Hội thề Đông Quan

Hội thề Đông Quan

Ngày 16 tháng 12 năm 1427, tại phía nam thành Đông Quan, bên bờ sông Nhị, một hội thề lịch sử đã diễn ra, gọi là hội thề Đông Quan